شفایافتگان، مجموعه نظرات افرادی است که با استفاده از آب یونیزه قلیایی درمان بیماریهای خود را تسریع بخشیده اند و یا آن را کنترل کرده اند.

شما هم می توانید با ارسال نامه خود از طریق فرم زیر ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید


عکس از نوشته خود:

00

روز


00

ساعت


00

دقیقه


00

ثانیه