از ما چه میدانید؟شرکت مهر اندیشان پذیرفته شده در شرکت های دانش بنیان با استفاده از متخصصین داخلی مجرب و با شعار مهر به یکدیگر, سلامتی و تندرستی پا به عرصه تولید و عرضه دستگاه های ارتقاء زندگی بشریت گذارده استدر راستای تحقق این امر تحقیق و توسعه از مهمترین و زیربنایی ترین ابزار کاربردی در این گروه می باشد.

ساعات کاریشنبه تا چهار شنبه از 8 صبح الی 16پنجشنبه از 8 صبح الی 12

تلفن تماس:

31-32240556

09131066022

E-mail مدیریت:

info@alkalinewater.ir

فروش:

sales@alkalinewater.ir

آدرساصفهان خ استانداری خ فرشادی ساختمان ۲۰ واحد ۱