خلاصه نکات مالی

صورتهای مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۹ مربوط به شرکت مهراندیشان (ارایه دهنده اغذیه های آماده به مصرف سالم)، به شرح زیر اعلام می گردد.

این شرکت درآمد سال مالی منتهی به تاریخ مورد بررسی را ۱۸،۰۱۵ میلیون ریال گزارش داده است که در سال مالی گذشته و دوره مشابه میزان کل فروش آن ۱۷۱۲۲ میلیون ریال بوده است. سود خالص این دوره ۳,۲۳۱  میلیون ریال بوده است و سود هر سهم معادل با ۴.۲۷میلیون ریال در این دوره می باشد. در دوره مشابه سال قبل میزان سود خالص ۲۱۰۸ میلیون ریال و سود هر سهم ۳.۹۶ میلیون ریال بوده است.

مدیریت شرکت مهراندیشان اظهار نمود: طرز تفکر مصرف کنندگان در حال تغییر است  و فکر می کنیم این امر بخاطر آن است که مردم هم اکنون مشغله های فراوانی دارند که ما با ارایه راه حل اغذیه های آماده به مصرف کمک شایانی به این افراد کرده ایم.

از اینکه به اهداف خود دستیابیم و در دوران آتی آن ها را گسترش دهیم خوشحال می شویم. چرا که بزودی این آرزو ها به واقعیت تبدیل خواهد شد.

وضعیت شرکت

مهراندیشان آمده است تا زحمت آشپزی را برای ایرانیان کمتر و فرصت باهم بودن و هم صحبتی بیشتر را به ایشان هدیه کند. مهراندیشان رسالت خود را تولید غذاهای آماده به مصرف سالم، خوشمزه و متنوع تعریف نموده است و برای دستیابی به این هدف نوآوری همه روزه، تولید مبتنی بر سلامت و نشاط حاصل از مصرف محصولات خود را در دستور کار قرار داده است. داستان مهراندیشان با ابداع تولید صنعتی سالاد الویه در سال ۱۳۸۰ شروع شد و در ادامه با متنوع سازی انواع محصولات این شرکت تداوم یافت. امروز منوی پیشنهادی مهراندیشان شامل انواع خوراک‌های سرد آماده مصرف (سالاد الویه، سالاد ماکارونی و سالاد مرغ)، انواع خوراک‌های گرم آماده مصرف (خوراک سوسیس و سیب زمینی، خوراک سوسیس و قارج و کشک و بادمجان)، انواع ساندویچ‌ها (باگت، کلاب و مک)‌، انواع سس‌ها (کچاپ، کچاپ تند، مایونز، مایونز کم چرب، فرانسوی) می‌باشد.

شرایط صنعت:

امروزه صنعت اغذیه های آماده به مصرف سالم با توجه به طعم و قیمت و کیفیت غذای ارایه شده در بازار و … بسیار پر رقابت و پر مشتری می باشد. رقابت امروزه بیشتر در ارایه غذاهای با کیفیت و سلامتی بخش و با توجه به سلیقه خاص افراد می باشد.  افرادی که در عمل اقتصادی خود به این امور توجه بیشتری بنمایند از حاشیه سودآوری بالاتری نسبت به افراد مشابه برخوردار می گردند. آینده صنعت اغذیه های آماده به مصرف سالم با توجه به افزایش شهرنشینی و افزایش درآمد افراد و نیز افزایش مشغله های کاری افراد بسیار مثبت دیده می شود و می تواند در آینده درآمد زیادی را برای سرمایه گذاران فراهم نماید.

تغییرات سالانه

درصد تغییرات اقلام ترازنامه نسبت به سال قبل

شرحدرصد افزایش در سال ۹۹نسبت به سال قبل
جمع دارایی‌های غیرجاری۸۷%
جمع دارایی‌های جاری۵۸%
جمع دارایی‌ها۵۹%
جمع حقوق مالکانه۱۰%
جمع بدهی‌های غیرجاری۳۶%
جمع بدهی‌های جاری۶۹%
جمع بدهی‌ها۶۸%
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها۵۹%
درصد تغییرات اقلام صورت سود و زیان سال ۹۹ نسبت به سال قبل 
شرحدرصد افزایش(کاهش)
درآمدهای عملیاتی۵%
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی۷%
سود (زیان) ناخالص%(۱)
هزینه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى۱۸%
سود (زیان) عملیاتی%(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه۱۵۰۰۰۰%
سود (زیان) خالص۵۳%

شرکت مهراندیشان

ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ به میلیون ریال است۹۹-۱۲-۲۹۹۸-۱۲-۲۹درصد افزایش(کاهش)
دارایی‌ها   
دارایی‌های غیرجاری    
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۳,۶۰۸۷,۶۷۷۷۷%
دارایی‌های نامشهود ۲,۲۵۵۸۰۵۱۸۰%
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۲۰۰۲۰۰۰%
سایر دارایی‌ها ۱۸۲۰۱۸۲۰۰%
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۶,۲۴۵۸,۶۸۲۸۷%
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۱,۵۵۷۴۴۶۲۴۹%
موجودی مواد و کالا ۱۰۹,۸۷۴۴۷,۶۵۲۱۳۱%
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۱۹۷,۹۵۹۱۴۸,۰۷۷۳۴%
موجودی نقد ۷۵۲۴۱۴۸۱%
جمع دارایی‌های جاری ۳۱۰,۱۴۲۱۹۶,۵۸۹۵۸%
جمع دارایی‌ها ۳۲۶,۳۸۷۲۰۵,۲۷۱۵۹%
سرمایه ۲۱,۹۳۹۲۱,۹۳۹۰%
سود (زیان) انباشته ۱۳,۵۶۴۱۰,۳۳۳۳۱%
جمع حقوق مالکانه ۳۵,۵۰۳۳۲,۲۷۲۱۰%
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳,۰۳۲۲,۲۳۰۳۶%
جمع بدهی‌های غیرجاری ۳,۰۳۲۲,۲۳۰۳۶%
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۲۲۸,۲۰۲۱۱۶,۹۸۲۹۵%
مالیات پرداختنی ۱۱,۲۵۱۱۱,۲۵۱۰%
سود سهام پرداختنی ۰۲,۱۳۵٪(۱۰۰)
تسهیلات مالی ۰۱۵,۴۶۲٪(۱۰۰)
پیش‌دریافت‌ها ۴۸,۳۹۹۲۴,۹۳۹۹۴%
جمع بدهی های جاری۲۸۷,۸۵۲۱۷۰,۷۶۹۶۹%
جمع بدهی‌ها ۲۹۰,۸۸۴۱۷۲,۹۹۹۶۸%
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۳۲۶,۳۸۷۲۰۵,۲۷۱۵۹%

شرکت مهراندیشان

صورت سود و زیان منتهی به پایان سال ۱۳۹۹

شرحدوره منتهی به۲۹-۱۲-۹۹دوره منتهی به۲۹-۱۲-۹۸درصد افزایش(کاهش)
عملیات در حال تداوم:   
درآمدهای عملیاتی۱۸,۰۱۵۱۷,۱۲۲۵%
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی(۱۴,۱۲۳)(۱۳,۱۸۴)۷%
سود (زیان) ناخالص۳,۸۹۲۳,۹۳۸%(۱)
هزینه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى(۲,۱۶۱)(۱,۸۳۰)۱۸%
سود (زیان) عملیاتی۱,۷۳۱۲,۱۰۸%(۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه۱,۵۰۰۰۱۵۰۰۰۰%
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم۳,۲۳۱۲,۱۰۸۵۳%
سود (زیان) خالص۳,۲۳۱۲,۱۰۸۵۳%
سود (زیان) پایه هر سهم۳,۲۳۱۲,۱۰۸۶%
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال۴.۲۷۳.۹۶۶%
سرمایه۲۱,۹۳۹۲۱,۹۳۹۰%

نسبت های مالی

نسبت های مالیسال ۹۹سال ۹۸
نسبت جاری۱/۰۸۱/۱۵
نسبت آنی۰/۶۹۰/۸۷
نسبت بدهی (کل بدهی به کل دارایی)۰/۸۹۰/۸۴
نسبت بدهی به ارزش ویژه۸/۱۹۵/۳۶
نسبت حاشیه سود ناخالص( سود ناخالص به فروش)۲۱/۶%۲۳/۰%
نسبت حاشیه سود خالص (سود خالص به فروش)۱۷/۹%۱۲/۳%
نرخ بازده دارایی ها(سود خالص به جمع کل دارایی ها)۰/۹۹%۱/۰۳%
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سود به میانگین حقوق صاحبان سهام)۹/۱%۶/۵%
نسبت درآمد هر سهم(سود خالص به تعداد سهام)۴/۲۷۳/۹۶

سوالات قسمت دوم

لطفا به سوالات قسمت دوم پاسخ دهید.