کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، متعلق به مهراندیشان می‌باشند و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (مهراندیشان ) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، دانلود، نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد. به محض پذیرش عضویت شما در سایت مهراندیشان ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت نمایید.

مشتری متعهد می‌شود با تغییراتی که ممکن است مهراندیشان هر از چند گاهی در این توافقنامه ایجاد کند موافقت نموده و محدودیت‌هایی را که پس از اعمال این تغییرات ایجاد می‌شود رعایت نماید. چنانچه خدمات و یا محصولات مهراندیشان را تهیه نماید، این توافقنامه باید به طور کامل و تا زمانی‌که از خدمات و محصولات استفاده می‌کند و از مزایای آن بهره می‌برد، اجرا شود.

مشتری موافقت می‌نماید که با به‌روز نمودن اطلاعات خود (در صورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات مهراندیشان ، اطلاعات صحیح در اختیار مهراندیشان قرار دهد و مهراندیشان برای برقراری هرگونه ارتباط با مشتری از اطلاعات ارائه شده توسط مشتری استفاده نماید. چنانچه اطلاعاتی که ارائه می‌دهد نادرست، مبهم یا ناقص باشد و یا مهراندیشان شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و یا دقیق نبودن اطلاعات مشتری داشته باشد، مهراندیشان به صلاحدید خود مجاز خواهد بود خدمات مشتری را قطع و حساب وی را مسدود نماید.

مشتری متعهد می‌گردد که کلمه عبور و اطلاعات حساب خود را بصورت محرمانه حفظ نماید. مسئولیت تمامی عملیاتی که بوسیله حساب مشتری انجام گیرد به عهده خود مشتری است. چنانچه استفاده غیرمجاز و یا ناقض امنیت صورت بگیرد باید سریعا به مهراندیشان اطلاع داده شود. بدیهی است مهراندیشان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر و زیان که بر اثر استفاده فرد دیگری از کلمه عبور یا حساب مشتری و یا بدون اطلاع مشتری انجام شده نمی‌پذیرد.

مهراندیشان حق آشکار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانین، مقررات و بطور کلی روال قانونی و درخواست دستگاه‌های قضایی و دولتی، ضروری می‌داند و همچنین حق ویرایش، رد، ارسال یا حذف هرگونه موارد یا اطلاعات را به صورت کلی یا جزئی به صلاحدید مهراندیشان در هر زمان برای خود محفوظ می‌دارد.