خلاصه نکات مالی

صورتهای مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۹ مربوط به شرکت مهراندیشان (شرکت  ارایه دهنده اغذیه های  آماده به مصرف سالم)، به شرح زیر اعلام می گردد.

این شرکت درآمد سال مالی منتهی به تاریخ مورد بررسی را ۱۸،۰۱۵ میلیون ریال گزارش داده است که در سال مالی گذشته و دوره مشابه میزان کل فروش آن ۱۷۱۲۲ میلیون ریال بوده است. سود خالص این دوره ۱۷۳۱ میلیون ریال بوده است و سود هر سهم معادل با ۳.۹۶میلیون ریال در این دوره می باشد. در دوره مشابه سال قبل میزان سود خالص ۲۱۰۸ میلیون ریال و سود هر سهم ۴.۲۷میلیون ریال بوده است.

مدیریت شرکت مهراندیشان اظهار نمود: طرز تفکر مصرف کنندگان در حال تغییر است  و فکر می کنیم این امر بخاطر آن است که مردم هم اکنون مشغله های فراوانی دارند که ما با ارایه راه حل اغذیه های آماده به مصرف کمک شایانی به این افراد کرده ایم.

از اینکه به اهداف خود دستیابیم و در دوران آتی آن ها را گسترش دهیم خوشحال می شویم. چرا که بزودی این آرزو ها به واقعیت تبدیل خواهد شد.

وضعیت شرکت

مهراندیشان آمده است تا زحمت آشپزی را برای ایرانیان کمتر و فرصت باهم بودن و هم صحبتی بیشتر را به ایشان هدیه کند. مهراندیشان رسالت خود را تولید غذاهای آماده به مصرف سالم، خوشمزه و متنوع تعریف نموده است و برای دستیابی به این هدف نوآوری همه روزه، تولید مبتنی بر سلامت و نشاط حاصل از مصرف محصولات خود را در دستور کار قرار داده است. داستان مهراندیشان با ابداع تولید صنعتی سالاد الویه در سال ۱۳۸۰ شروع شد و در ادامه با متنوع سازی انواع محصولات این شرکت تداوم یافت. امروز منوی پیشنهادی مهراندیشان شامل انواع خوراک‌های سرد آماده مصرف (سالاد الویه، سالاد ماکارونی و سالاد مرغ)، انواع خوراک‌های گرم آماده مصرف (خوراک سوسیس و سیب زمینی، خوراک سوسیس و قارج و کشک و بادمجان)، انواع ساندویچ‌ها (باگت، کلاب و مک)‌، انواع سس‌ها (کچاپ، کچاپ تند، مایونز، مایونز کم چرب، فرانسوی) می‌باشد.

شرایط صنعت:

امروزه صنعت اغذیه های آماده به مصرف سالم با توجه به طعم و قیمت و کیفیت غذای ارایه شده در بازار و … بسیار پر رقابت و پر مشتری می باشد. رقابت امروزه بیشتر در ارایه غذاهای با کیفیت و سلامتی بخش و با توجه به سلیقه خاص افراد می باشد.  افرادی که در عمل اقتصادی خود به این امور توجه بیشتری بنمایند از حاشیه سودآوری بالاتری نسبت به افراد مشابه برخوردار می گردند. آینده صنعت اغذیه های آماده به مصرف سالم با توجه به افزایش شهرنشینی و افزایش درآمد افراد و نیز افزایش مشغله های کاری افراد بسیار مثبت دیده می شود و می تواند در آینده درآمد زیادی را برای سرمایه گذاران فراهم نماید.

تغییرات سالانه

درصد تغییرات اقلام ترازنامه نسبت به سال قبل

شرح درصد افزایش در سال ۹۹نسبت به سال قبل
جمع دارایی‌های غیرجاری ۸۷%
جمع دارایی‌های جاری ۵۷%
جمع دارایی‌ها ۵۸%
جمع حقوق مالکانه ۵%
جمع بدهی‌های غیرجاری ۳۶%
جمع بدهی‌های جاری ۶۹%
جمع بدهی‌ها ۶۸%
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۵۸%
درصد تغییرات اقلام صورت سود و زیان سال ۹۹ نسبت به سال قبل
شرح درصد افزایش(کاهش)
درآمدهای عملیاتی ۵%
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی ۷%
سود (زیان) ناخالص %(۱)
هزینه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى %(۱۸)
سود (زیان) عملیاتی %(۱۸)
سود (زیان) خالص %(۱۸)
ترازنامه شرکت مهراندیشان
 در تاریخ  29-۱۲-۹۹
کلیه مبالغ به میلیون ریال است    
شرح ۹۹-۱۲-۲۹ ۹۸-۱۲-۲۹  درصد افزایش(کاهش)
دارایی‌ها      
دارایی‌های غیرجاری      
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۳,۶۰۸ ۷,۶۷۷ ۷۷%
دارایی‌های نامشهود ۲,۲۵۵ ۸۰۵ ۱۸۰%
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۲۰۰ ۲۰۰ ۰%
سایر دارایی‌ها ۱۸۲ ۰ ۱۸۲۰۰%
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۶,۲۴۵ ۸,۶۸۲ ۸۷%
دارایی‌های جاری    
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها ۱,۵۵۷ ۴۴۶ ۲۴۹%
موجودی مواد و کالا ۱۰۹,۸۷۴ ۴۷,۶۵۲ ۱۳۱%
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها ۱۹۶,۴۵۹ ۱۴۸,۰۷۷ ۳۳%
موجودی نقد ۷۵۲ ۴۱۴ ۸۱%
جمع دارایی‌های جاری ۳۰۸,۶۴۲ ۱۹۶,۵۸۹ ۵۷%
جمع دارایی‌ها ۳۲۴,۸۸۷ ۲۰۵,۲۷۱ ۵۸%
سرمایه ۲۱,۹۳۹ ۲۱,۹۳۹ ۰%
سود (زیان) انباشته ۱۲,۰۶۴ ۱۰,۳۳۳ ۱۷%
جمع حقوق مالکانه ۳۴,۰۰۳ ۳۲,۲۷۲ ۵%
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳,۰۳۲ ۲,۲۳۰ ۳۶%
جمع بدهی‌های غیرجاری ۳,۰۳۲ ۲,۲۳۰ ۳۶%
بدهی‌های جاری    
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ۲۲۸,۲۰۲ ۱۱۶,۹۸۲ ۹۵%
مالیات پرداختنی ۱۱,۲۵۱ ۱۱,۲۵۱ ۰%
سود سهام پرداختنی ۰ ۲,۱۳۵ ٪(۱۰۰)
تسهیلات مالی ۰ ۱۵,۴۶۲ ٪(۱۰۰)
پیش‌دریافت‌ها ۴۸,۳۹۹ ۲۴,۹۳۹ ۹۴%
جمع بدهی‌های جاری ۲۸۷,۸۵۲ ۱۷۰,۷۶۹ ۶۹%
جمع بدهی‌ها ۲۹۰,۸۸۴ ۱۷۲,۹۹۹ ۶۸%
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها ۳۲۴,۸۸۷ ۲۰۵,۲۷۱ ۵۸%

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت مهراندیشان
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرح دوره منتهی به۲۹-۱۲-۹۹ دوره منتهی به۲۹-۱۲-۹۸ درصد افزایش(کاهش)
درآمدهای عملیاتی ۱۸,۰۱۵ ۱۷,۱۲۲ ۵%
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی (۱۴,۱۲۳) (۱۳,۱۸۴) ۷%
سود (زیان) ناخالص ۳,۸۹۲ ۳,۹۳۸ %(۱)
هزینه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى (۲,۱۶۱) (۱,۸۳۰) ۱۸%
سود (زیان) خالص ۱,۷۳۱ ۲,۱۰۸ %(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم ریال ۳/۹۶ ۴/۲۷ %(۶)

نسبت های مالی

نسبت های مالی سال ۹۹ سال ۹۸
نسبت جاری ۱/۰۷ ۱/۱۵
نسبت آنی ۰/۶۹ ۰/۸۷
نسبت بدهی (کل بدهی به کل دارایی) ۰/۹۰ ۰/۸۴
نسبت بدهی به ارزش ویژه ۸/۵۵ ۵/۳۶
نسبت حاشیه سود ناخالص( سود ناخالص به فروش) ۲۱/۶% ۲۳/۰%
نسبت حاشیه سود خالص (سود خالص به فروش) ۹/۶% ۱۲/۳%
نرخ بازده دارایی ها(سود خالص به جمع کل دارایی ها) ۰/۵۳% ۱/۰۳%
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (سود به میانگین حقوق صاحبان سهام) ۵/۱% ۶/۵%
نسبت درآمد هر سهم(سود خالص به تعداد سهام) ۴/۲۷ ۳/۹۶

سوالات قسمت دوم

لطفا به سوالات قسمت دوم پاسخ دهید.