سید محمد عیوقی

با تشکر و قدر دانی از شرکت مهر اندیشان که ارائه دهنده دستگاه های شبیه ساز آب باران می باشد که به فکر سلامت و شادابی جامعه می باشد کمال تشکر و قدردانی را دارم .

اینجانب با مصرف آب دستگاه شبیه ساز آب باران به این نتیجه رسیدم بیماری هایی همچون :

  1. کبد چرب
  2. غلظت خون
  3. نفخ شکم
  4. سنگ کلیه
  5. سوزش ادرار
  6. یبوست
  7. خواب رفتن دست و پا
  8. و….

به بیماران برای کمک به درمان موثر می باشد.