عباس حیدری

مشتری آب تصفیه

اینجانب عباس حیدری با خرید یک دستگاه تصفیه آب شبیه ساز آب باران و استفاده به مدت ۶ ماه به طور کلی دیگر از آب معدنی استفاده نمیکنم و از آب گوارای تولیدی این دستگاه شبیه ساز آب باران استفاده مینمایم و در این مدت شاهد بهبود سردرد میگرن و درد معده بوده ام .

امیدوارم با تلاش دست اندرکاران این محصول شاهد پیشرفت  تکنولوژی بالاتر و جامع تر باشیم.