محمد صادق میرزا

اینجانب محمد صادق میرزا پس از استفاده ۶ ماهه از دستگاه شبیه ساز آب باران مهر اندیشان به نکات زیر دست یافتم.

۱- اثر مثبت بر روی پوست

۲- بهبود عملکرد گوارش

۳- کم رنگ شدن سیاهی دور چشم

۴- عملکرد بهتر کلیه و مثانه

مصرف و بکار گیری این دستگاه به کلیه دوستداران سلامت توصیه میشود.