مرضیه حسینی

اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از ارائه کنندگان دستگاه شبیه ساز آب باران به عنوان مصرف کننده آنچه که تاکنون از ویژگی های عنوان شده در بروشور با خانواده به این نتیجه رسیدیم .

۱- برطرف شدن رسوبات آب مانند گچ و غیره.

۲- طعم سبک و گوارای آب

۳- برطرف شدن بیماری گوارشی از جمله یبوست و نفخ معده.

شایان ذکر است بعد از ۳ ماه به این نتایج ذکر شده رسیدیم.