نرگس رستگاری

اینجانب نرگس رستگاری از دستگاه شبیه ساز آب باران به مدت ۳ ماه استفاده کردم و در این مدت استفاده موارد زیر برای اینجانب محقق شده است:

  1. سبک بودن و طعم مطلوب
  2. حذف رسوبات آب
  3. رفع بیماری یبوست

از سازندگان این دستگاه با توجه به زحمات آنها و نتایج مفید دستگاه متشکرم.