مقالات

آب ساختار یافته آبی است که بطور معمول در طبیعت یافت می شود. اگر ۱۰ لیتر‌آب را از  بالای یک کوه روان کنید و در پایین بتوانید این آب را جمع آوری کنید آب بدست آمده آب ساختار یافته می باشد. آب ساختار یافته خالی از هرگونه حافظه و شکل یافتگی می باشد. دارای Ph متعادل می باشد. مهمترین عامل موجود در آب ساختار یافته میزان انرژی موجود در این آب است و اینکه انرژی حیات در طبیعت در این آب وجود دارد و مولکول های آب به خودی خود دارای انرژی می باشند.

در حقیقت آب شش ضلعی آبی است که زنده است و به این دلیل خواص درمانی آب های چشمه های کوهستانی را دارا است. خواصی مثل برطرف کننده بیماری های گوارشی، لاغر کننده، برطرف کننده سنگ کلیه،‌جلوگیری از سکته ،‌ جلوگیری از غلظت خون و …

ریز شدن کلاستر آب

یک مولکول آب از یک اکسیژن و دو هیدروژن تشکیل شده است. که در H2O اکسیژن بار منفی داشته و هر هیدورژن بار مثبت دارند. مولکول های آب به تنهایی حرکت نمی کنند . بلکه آن ها بصورت چند مولکول به هم پیوسته حرکت می کنند که در اصطلاح به آنها خوشه های مولکول های آب می گویند. مولکول های آب با کشش بار مثبت هیدروژن و بار منفی اکسیژن به جذب یکدیگر اقدام کرده و خوشه ها شکل می گیرند. خوشه های آب دارای سایزهای مختلفی می باشند که بستگی به تعداد مولکول پیوندیافته در هر خوشه می باشد.

خوشه هایی که دارای شکل کامل شش وجهی هستند می توانند به راحتی حرکت دورانی داشته باشند و حرکت کنند و این حرکت دورانی خوشه هگزاگونال آب موجب انرژی دار بودن آب و به زبان دیگر احیای آب خواهد بود. این در صورتی است که خوشه های دیگر قدرت چرخش دور خود و انرژی دار بودن را نداشته و در حقیقت مرده هستند.

همچنین همانگونه که در شکل ها نشان داده شده است وقتی آب هگزاگونال یا ساختار یافته می شود موجب  می شود که آب در سلول راحت تر وارد و خارج شود و املاح هم راحت تر به سلول رسیده و سوخت و ساز بدن بهتر انجام پذیرد.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.