مقالات

آب خود را تغییر دهید تا زندگی شما تغییر پیدا کند.

در مطالعاتم راجع به آب با توجه به آیه «و جعلنا من الماء کل شیء حی» به نکات جالبی رسیدم. آب در حالت عادی به صورت یک ملکول تک H2O وجود ندارد و اگر به صورت تک ملکول درآید بخار شده و به جو می رود. ملکول های آب به دلیل پیوند هیدروژنی به هم متصل می شوند. اولین خوشه ای که از ملکول های آب تشکیل می شود ۵ تایی (پنتاگونال) است که ناپایدار است و مجموعه های پنتاگونال در تجزیه و ترکیب خوشه های پایدارتری و بزرگتری را تشکیل می دهند. پایدارترین شکل ملکول های آب شش تایی (هگزاگونال) است و آبی که در درون سلول های بدن است هگزاگونال است و غشای سلولی فقط برای آب هگزاگونال قابل عبور است.

این موضوع بدین معنی است که تا آب وارد شده داخل بدن بصورت هگزاگونال درنیاید قابلیت استفاده نخواهد داشت و استفاده از آب در اشکال مختلف موجب فشار مضاعف به سیستم گوارش و اعضای داخلی بدن جهت تبدیل آب به شش ضلعی خواهد بود.

در قرآن ۲۴ بار به آب فرستاده شده از آسمان اشاره شده است . سوره واقعه آیه ۶۸ : آیا به آبی که می نوشید؛‌اندیشیده اید؟ سوره انبیاء آیه ۳۰ : و از آب؛ هر چیزی را زنده قرار دادیم.در واقع قرآن می گوید: همه هستی حیات دارد و ‌به واسطه آب حیات ایجاد شده است.

تقریبا صددرصد بدن یک جنین از آب تشکیل شده؛% ۸۰بدن نوزاد تازه به دنیا آمده؛%۷۰بدن ما انسانهای بالغ و۵۰%بدن  سالمندان را آب تشکیل می دهد.۴۱ویژگی علمی هست که فقط و فقط در آب وجود دارد.

هرچه بدن انسان بسمت پیری پیش می رود میزان آب هگزاگونال داخل بدن کمتر می شود.

 

آب ساختار یافته چیست؟

آب ساختار یافته آبی است که بطور معمول در طبیعت یافت می شود. اگر ۱۰ لیتر‌آب را از  بالای یک کوه روان کنید و در پایین بتوانید این آب را جمع آوری کنید آب بدست آمده آب ساختار یافته می باشد. آب ساختار یافته خالی از هرگونه حافظه و شکل یافتگی می باشد. دارای پی هاش متعادل می باشد. مهمترین عامل موجود در آب ساختار یافته میزان انرژی موجود در این آب است و اینکه انرژی حیات در طبیعت در این آب وجود دارد و مولکول های آب به خودی خود دارای انرژی می باشند.

یک مولکول آب از یک اکسیژن و دو هیدروژن تشکیل شده است. که درH2o اکسیژن بار منفی داشته و هر هیدورژن بار مثبت دارند. مولکول های آب به تنهایی حرکت نمی کنند . بلکه آن ها بصورت چند مولکول به هم پیوسته حرکت می کنند که در اصطلاح به آنها خوشه های مولکول های آب می گویند. مولکول های آب با کشش بار مثبت هیدروژن و بار منفی اکسیژن به جذب یکدیگر اقدام کرده و خوشه ها شکل می گیرند. خوشه های آب دارای سایزهای مختلفی می باشند که بستگی به تعداد مولکول پیوندیافته در هر خوشه می باشد.


خوشه هایی که دارای شکل کامل شش وجهی هستند می توانند به راحتی حرکت دورانی داشته باشند و حرکت کنند و این حرکت دورانی خوشه هگزاگونال آب موجب انرژی دار بودن آب و به زبان دیگر احیای آب خواهد بود. این در صورتی است که خوشه های دیگر قدرت چرخش دور خود و انرژی دار بودن را نداشته و در حقیقت مرده هستند.

همچنین همانگونه که در شکل ها نشان داده شده است وقتی آب هگزاگونال یا ساختار یافته می شود موجب این می شود که آب در سلول راحت تر وارد و خارج شود و املاح هم راحت تر به سلول رسیده و سوخت و ساز بدن بهتر انجام پذیرد.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.